Menu
Coșul tău

Politica de confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 


I. INFORMAȚII GENERALE


Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările noastre principale.
Având în vedere că, începând cu 25 mai 2018 este pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamnă ca orice Operator/entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.
Prin acest document vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, www.editurabookstory.ro


II.CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

II.1. Dacă sunteți client al www.editurabookstory.ro, SC EDITURA BOOKSTORY SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați www.editurabookstory.ro, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului nostru, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei comenzi prin www.editurabookstory.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea www.editurabookstory.ro
În cazul în care renunțați în a finaliza o comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC EDITURA BOOKSTORY SRL, iar datele dumneavoastră vor fi șterse automat.


II.2. Dacă sunteți vizitator al www.editurabookstory.ro, SC EDITURA BOOKSTORY SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării www.editurabookstory.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului de contact pentru întrebări sau reclamații.


II.3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, SC EDITURA BOOKSTORY SRL prelucrează datele dumneavoastră de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail și telefon pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Partenerii sau potențialii Parteneri.


III. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE  PRELUCRĂRII


III.1. Dacă sunteți client al www.editurabookstory.ro, SC EDITURA BOOKSTORY SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

- pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și www.editurabookstory.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe www.editurabookstory.ro, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SC EDITURA BOOKSTORY SRL, definit în cuprinsul secțiunii Termeni și condiții de pe site-ul nostru. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SC EDITURA BOOKSTORY SRL.

- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC EDITURA BOOKSTORY SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul www.editurabookstory.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre prin www.editurabookstory.ro.

- pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC EDITURA BOOKSTORY SRL, prin www.editurabookstory.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuțelor corespunzătoare de la momentul achiziționării de produse online, a înscrierii la newsletter, a participării la promoții; pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunile implicite, sau puteți solicita acest lucru în mod expres responsabilului nostru în protecția datelor la adresa de e-mail info@editurabookstory.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului www.editurabookstory.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe www.editurabookstory.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC EDITURA BOOKSTORY SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe www.editurabookstory.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


III.2. Dacă sunteți vizitator al www.editurabookstory.ro, SC EDITURA BOOKSTORY SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC EDITURA BOOKSTORY SRL, prin www.editurabookstory.ro.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.


 Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site-ul nostru. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale, sa prin solicitarea expresă adresată responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail info@editurabookstory.ro.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe www.editurabookstory.ro.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC EDITURA BOOKSTORY SRL de a asigura funcționarea corectă a www.editurabookstory.ro, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului nostru, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.


III.3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, SC EDITURA BOOKSTORY SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre SC EDITURA BOOKSTORY SRL Parteneri sau potențiali Parteneri
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC EDITURA BOOKSTORY SRL de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe www.editurabookstory.ro . Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea SC EDITURA BOOKSTORY SRL de a-și desfășura activitatea.

pentru celelalte scopuri și temeiuri enumerate la secțiunea III.2. de mai sus.


IV. DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE

Ca principiu, SC EDITURA BOOKSTORY SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale SC EDITURA BOOKSTORY SRL, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina SC EDITURA BOOKSTORY SRL (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a datelor personale, prin solicitarea adresată responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa. SC EDITURA BOOKSTORY SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona și de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent prin intermediul newsletterullui despre produsele și serviciile oferite prin www.editurabookstory.ro.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC EDITURA BOOKSTORY SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC EDITURA BOOKSTORY SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai SC EDITURA BOOKSTORY SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.


V.DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC EDITURA BOOKSTORY SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate SC EDITURA BOOKSTORY SRL, către terțe persoane sau entități care sprijină SC EDITURA BOOKSTORY SRL în oferirea de servicii prin www.editurabookstory.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:


pentru administrarea www.editurabookstory.ro;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului www.editurabookstory.ro și a serviciilor derulate prin intermediul ei;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.


Pentru prelucrarea de date derulată de Partenerii cu care intrați în relație, potrivit termenelor și condițiilor comerciale prin intermediul site-ului nostru și care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate oferite de acei Parteneri. Chiar dacă SC EDITURA BOOKSTORY SRL a făcut toate diligențele în sensul încheiere de convenții privind prelucrarea datelor, totuși SC EDITURA BOOKSTORY SRL nu are niciun control asupra modului concret în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.VI. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către SC EDITURA BOOKSTORY SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană, în măsura în care dezvoltarea companiei va implica înființarea de sedii secundare.

VII. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita SC EDITURA BOOKSTORY SRL și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica anumite motive menționate în Regulamentul GDPR

Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.

Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsură semnificativa.

Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.


Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugam sa vă adresați prin cerere scrisa, datată și semnată la adresa e-mail: info@editurabookstory.ro, ori la adresa poștală: str. Osiris nr. 24, Sector 5, București, în atenția responsabilului cu protecția datelor. În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate. De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informam cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.


VIII. PRINCIPII AVUTE ÎN VEDERE DE SC EDITURA BOOKSTORY SRL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ:


1. Legalitate, echitate și transparență: Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de dumneavoastră.

2. Limitarea la scop: Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un scop incompatibil cu aceste scopuri.
3. Minimizarea datelor: Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

4. Exactitate: Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și actualizate oricând este necesar. Datele care se dovedesc inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere.

5. Limitarea stocării: Datele sunt păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

6. Securitate și Confidențialitate: Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

7. Responsabilitate: SC EDITURA BOOKSTORY SRL este responsabil pentru respectarea tuturor principiilor și poate demonstra respectarea lor.


IX. RESPONSABILITĂȚI ASUMATE DE SC EDITURA BOOKSTORY SRL ȘI MĂSURI LUATE ÎN ACTIVITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR:


1. Registrul operațiunilor de prelucrare: SC EDITURA BOOKSTORY SRL ține o evidență a activităților de prelucrare desfășurate.
2. Desemnarea unui Responsabil cu Protecția Datelor: SC EDITURA BOOKSTORY SRL a numit un responsabil ce urmărește implementarea, monitorizarea măsurilor luate privind protecția datelor.

3. Luarea de măsuri tehnice și organizatorice / adoptarea de politici și proceduri interne: SC EDITURA BOOKSTORY SRL a adoptat măsuri de ordine tehnică precum implementarea unor soluții software de securitate avansate, soluții de pseudonimizare a datelor (cu titlu de exemplu, în cazul selecției de provideri de servicii IT SC EDITURA BOOKSTORY SRL garantează ca aceștia sunt certificați “Privacy Shield” și/sau sunt considerați de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție). De asemenea, SC EDITURA BOOKSTORY SRL a redactat și implementat proceduri interne de gestionare a datelor personale, a instruit angajații, a limitat accesul la date personale, a încheiat contracte de confidențialitate cu salariații săi operatori de date, ș.a.
4. Procedura de notificare a autorității: pentru a minimiza impactul unor potențiale breșe de securitate asupra persoanelor vizate, SC EDITURA BOOKSTORY SRL a implementat o procedură de notificare a autorității de supraveghere (ANSPDCP) într-un termen cât mai scurt (maxim 72 ore).

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la: info@editurabookstory.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul SC EDITURA BOOKSTORY SRL, având următoarele date de contact: info@editurabookstory.ro.
Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legala: Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).